Muzyka daje mi siłę – wywiad w Przeglądzie Regionalnym

https://www.przegladregionalny.pl/artykul/1440,muzyka-daje-mi-sile